Nacházíte se na internetových stránkách předmětu TV4 – Tělesná výchova 4, které byly vytvořeny za podpory Fondu rozvoje vysokých škol a mají sloužit jako studijní opora pro studenty učitelství pro 1. stupeň základních škol.

Tělesná výchova 4 ve svém obsahu zahrnuje didaktiku tělesné výchovy, osobní zdokonalování profesních dovedností a převod teoretických poznatků do praxe tzv. modelované vyučování, kdy studenti vyučují přímo na vybrané základní škole tělesnou výchovu, jejíž celkový průběh i evaluace je pod vedením garantů předmětu.

Internetová stránka předmětu TV4 je vytvořena z propojení textu, obrázků a video sekvencí v jednotlivých článcích, které jsou doplněny fotografiemi, tabulkami a videi tak, aby média co nejlépe demonstrovala a uváděla příklad pro studentky a studenty daného předmětu.

V levém sloupci se nachází hlavní navigační menu, které se dále rozbaluje do jednotlivých odkazů na články podle potřeby, zde se pod odkazem nachází další členění. Podle toho, v jaké části menu se nacházíte, je vždy pro přehlednost rozbalena pouze jedna část. K prohlížení a návratu na předchozí nebo následující stránku je v prohlížeči možné využít tlačítka vpřed či vzad.

Pro potřeby prohlížení off-line je obsah přenesen na DVD-ROM, který je možné prohlížet na lokálním PC bez přístupu na internet. Grafická podoba je shodná s on-line verzí, tedy studenti mají možnost tuto problematiku studovat i bez přístupu na internet. V off-line verzi pouze nejsou funkční odkazy, které odkazují na jiné www-stránky.