Pro tento řídící styl je typické veškeré rozhodování na učiteli. Hlavní pozornost bývá nejčastěji zaměřována na učivo a učitele. Žák plní úkoly podle příkladné ukázky, které jsou žáku předloženy formou příkazu nebo důrazného požadavku. Činnost žáka je zahájena po nějakém signálu učitele např. píšťalkou, tlesknutím, hudbou, učením rytmu pohybu.

Cílem tohoto stylu je okamžitě následný vztah mezi učitelem daným podnětem a požadovanou odpovědí žáka, která je vyjádřena v TV především pohybem. Rozhodující osobou je tedy v tomto stylu učitel.

Od žáka je očekávána

  • přizpůsobivost podmínkám příkazům a omezením, které jsou učitelem určeny a jejich plnění kontrolováno
  • odpověď na podnět okamžitě
  • výkon je jednotný všech cvičících tempem, rytmem
  • žák se musí řídit předem daným cílem výuky, přesné udržovat odpověď.

Nelze však tento styl za svou autoritativnost odsoudit, neboť je pro mnohé didaktické situace naopak žádoucí a vhodný. Pro svou schopnost udržení kázně je velmi vhodné jej využívat při počátečním osvojování učiva a některých prvků v TV, kdy nastávají nové situace. Bylo by však vhodné pro zabránění stereotypu, aby se tento styl nestal hlavním pro veškeré činnosti a byly ostatní styly odmítány. Mělo by se zabránit, aby se tento styl stával univerzálním.