Tento didaktický styl je hranicí kognitivního prahu a tedy prvním stylem, které se mimo jiné liší očekávanou činností žáka, objevováním a produkcí nového, neznámého. Úkolem žáka je  objevovat to, co chce učitel, dosáhnutí vztahu mezi svou objevovanou odpovědí a učitelovým podnětem, dochází k rozvoji myšlenkových dovedností pro objevení správného řešení.

Pro správné a kvalitní využití tohoto stylu je důležitá správná volba učiva a postupných kroků pro vytvoření otázek, které žáka povedou k řešení pohybového úkolu. Jsou tedy důležitější dotazy před příkazy. Otázky jsou voleny tak, aby byla předpokladem správná žákova odpověď.

 

Tento didaktický styl

  • aktivuje a rozvíjí myšlení žáků
  • stává se větší motivací pro dosažení cílů
  • napomáhá k slovnímu vyjadřování žáků
  • obohacuje slovní zásobu o tělovýchovnou terminologii

 

Žáci nabývají pocit, že na podstatu přišli sami. Přispívá k trvalejším výsledkům učení a rozvoji tvořivých schopností žáků. Je vhodné pro využívání jednotlivých částí v celek, zabrání se zbytečným chybám nebo např. při sportovních hrách při obehrávání soupeře apod.

 

Příklad využití tohoto stylu při výuce TV na 1. stupni ZŠ

(Diplomová práce RŮTOVÁ 2006)

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti: psychomotorika.

Návrh

Cílem hry, kterou jsme zvolili, je rozvoj psychomotorických schopností. Hra má veliký význam v sociálním začlenění dětí do kolektivu, vnímání každého jako jeho součásti. Učí citlivě vnímat kamarády a zprostředkovává velký pocitový zážitek. Jako pomůcku použijeme kulatou látku, náhradu za barevný „padák“ a 5 různě barevných balónků. Úkolem skupiny žáků bylo po dobu jedné minuty společně látkou odrážet balónky bez doteku rukou tak, aby nespadly na zem. Pro správnou cestu k úspěšnému plnění úkolu jsme pro žáky připravili otázky pro správné nasměrování:

  • Co je důležité při plnění tohoto úkolu? (spolupráce všech členů skupiny)
  • Jak se musíte chovat, abyste to dokázali? (naplno, ale ohleduplně se snažit sehrát)
  • Na co si dáte pozor, abyste neztratili body? (udržet balónky na plátně)

Realizace

Vzhledem k velikosti plátna jsme museli žáky 2. třídy rozdělit na 2 skupiny. Mezi dětmi začala panovat trošku soutěživá atmosféra, ale neohrozilo to cíl této hry. Zprvu měli žáci tendence pracovat jako jednotlivec. Naštěstí včas a díky našim zadaným otázkám pochopili, že to sami nedokážou a je nutná spolupráce celého kolektivu. Vyzkoušeli jsme tedy nejprve nechat děti cvičit samostatně, ale nekolektivním chováním nás donutili využít řízené objevování a zaznamenali jsme veliké změny, rázem činnost dětí byla úspěšnější.