Předchozí didakticky řídící styl učí žáky samostatně vykonávat zadané úkoly, poskytuje zpětné informace a opravu. Tyto zkušenosti žák může využívat řízení se sebehodnocením, kde již nedochází k pozorování a hodnocení spolužáka, ale zaměření se na sebe a svůj vlastní výkon, kvalitu provedení, možnou nápravu, zvýšení výkonnosti, sebekritické hodnocení, přiznání si vlastních nedostatků. V tomto didaktickém řídícím stylu se žák učí samostatně vykonávat zadané úkoly, svůj výkon zhodnotit a tyto výsledky hodnocení spolu s návrhy o nápravě sděluje učiteli. Podle zjištěných výzkumů však toto sebekritické hodnocení nedokáže každý žák, převážný problém mívají mladší žáci a ti, kteří nejsou příliš pohybově nadaní.

Očekávání učitele by se nemělo opírat o očekávání zcela objektivního posudku každého žáka, ale může se stát vhodnou metodou pro pochopení, poznání osobnosti žáka. V první fázi zařazení tohoto stylu je vhodné předkládat žákům pouze jeden úkol. Ve druhé etapě se může předložit úkolová karta s různou složitostí úkolu, jež samostatně plní a hodnotí.

Tento styl je vhodné zařazovat ve všech disciplínách, kde není nutná dopomoc pro zajištění bezpečnosti, v případě těžšího cviku, kdy je dopomoc nutná, nedochází k hodnocení spolužáků či učitelem, kteří dopomoc poskytují. Opět každý jednotlivec hodnotí sám sebe, svůj výkon.

 

Příklad využití tohoto stylu při výuce TV na 1. stupni ZŠ

(Diplomová práce RŮTOVÁ 2006)

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti: zdokonalení běhu v proměnlivých podmínkách.

Návrh

Pro tento didaktický řídící styl jsme si vybrali hru se švihadlem, která je zaměřena na rychlost, odvahu, trénink odhadu a obratnost. Žáci budou probíhat buď samostatně nebo ve dvojici pod roztočeným švihadlem (starší žáci i lanem), které drží dva žáci drží dva žáci, popř. učitel a žák. Každý se zaměří na svůj výkon a sdělí učiteli, zda se mu výkon zdařil, jaké udělal chyby a jak by se je pokusil u dalšího pokusu napravit.

Realizace

Pro vyzkoušení tohoto cviku jsme využili díky dobrému počasí prostory školního hřiště. Nejprve byli žáci upozorněni na bezpečné chování a pravidla tohoto cvičení. I hra může být nebezpečná, když se nedodržují pravidla. Dva žáci roztočili švihadlo a dva ostatní pod ním probíhali. Možnost točení si díky malému počtu vyzkoušeli všichni žáci. Žáci směli zvolit, zda poběží sami nebo ve dvojici. Po proběhnutí sdělili učiteli své pocity. Většina kladných hodnocení byla v celku objektivní, až na některé žáky, kteří neuznávaly jako chybu, když se jich roztočené švihadlo pouze dotklo. Naopak ti, kterým se výkon příliš nezdařil, měli větší ambice svůj výkon maximálně zdokonalit. Myslím, že zamyšlení se nad sebou a sebehodnocení bylo v tomto případě výborným pomocníkem pro chuť dokázat více, nebo alespoň nebát se o to pokusit.