Vhodná organizace a řízení vyučovacího procesu má zvláště v tělesné výchově velký význam. Dobře řízená a organizovaná výuka zvyšuje efektivitu, zajišťuje bezpečnost při výuce. Vhodnou organizací se vytváří podmínky pro plynulý průběh vyučování, pro aktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu, pro využití cvičebního prostoru i využití nářadí a náčiní.

Kromě základních didakticko-organizačních forem práce (hromadná, skupinová, individuální) se v tělesné výchově doporučuje zařazovat specifické didakticko-organizačních formy práce (doplňková činnost, kruhový a variabilní provoz).