Vyučovací jednotku TV se snažíme připravit tak, aby žáci byli co nejvíce v pohybu (čistý cvičební čas, který zjišťujeme pomocí chronometráže). Zařazováním doplňkových cvičení tuto snahu podpoříme a zároveň snižujeme ztrátový čas (viz.chronometráž).

Doplňková cvičení zařazujeme většinou jako doplněk činnosti hlavní, do prostoru mezi odchodem ze stanoviště na začátek hlavní činnosti.

Jaké pohybové činnosti volíme

  • jednoduché, již osvojené (ve 2. – 3. fázi senzomotorického učení)
  • bezpečné, nevyžadující dopomoc
  • mající na 1. stupni převážně kompenzační charakter vzhledem k hlavní činnosti
  • zatěžující jiné svalové skupiny oproti činnosti hlavní
  • méně emotivně náročná než činnost hlavní
  • nezvyšující hlučnost

 

Využití doplňkových činností na 1. Stupni ZŠ

Hlavní činnost – lezení po žebřinách.

Doplňková činnost – např. chůze po balančních půlkoulích, destičkách nebo laně.

 

Hlavní činnost – zdokonalení výskoku na švédskou bednu.

Doplňková činnost – např. přitahování v lehu na břiše po lavičce.

 

Hlavní činnost – chůze po lavičce (malé kladině)

Doplňková činnost – např. skoky vpravo, vlevo přes lano položené na zemi nebo skoky z obruče do obruče (žáci si mohou samostatně sestavit z obručí svého „skákacího panáka“).