Stejná pohybová činnost všech žáků ve stejné době při současném přímém působení učitele. Využívá se převážně v rušné, průpravné a závěrečné části, v hlavní části při nácviku nových pohybových dovedností. Neměla by se stát jedinou formou výuky.

V této formě vyučování převládají v tělesné výchově tři komunikační struktury

Obousměrná komunikace mezi učitelem a jedním žákem

Jednosměrná komunikace od učitele ke třídě (monolog učitele při výkladů nového učiva, hodnocení třídy, oslovování všech žáků apod.)

Jednosměrná komunikace od učitele k žákovi jako jednotlivci (učitel dává žákovi pokyn, příkaz, klade otázku, žák však slovně neodpovídá).

 

Výhody – vysoká efektivita, minimální ztrátový čas.

Nevýhody – nelze u všech žáků opravovat chyby, většinou je spojena s dominancí učitele, není podporována samostatnost žáků.

 

Ukázka využití hromadné didakticko-organizační formy práce v rušné, průpravné a hlavní části vyučovací jednotky TV.