Záměrně vytváří takové didaktické situace, v nichž žáci musí spolupracovat a komunikovat. Využívá poznatků sociální psychologie a sociální pedagogiky o tom, že práce ve skupině usnadňuje učení, motivuje a umožňuje regulovat činnost jejích členů.

Žáci jsou rozděleni do skupin náhodně (např. rozpočítáním, vylosováním barevných víček od PET lahví apod.) nebo podle určitého kritéria - úroveň pohybových dovedností (kvantitativní diferenciace), výkonnost, chlapci a děvčata, podle výšky postavy apod.

Činnost učitele

  • určí vedoucího skupiny (mohou určit i žáci)
  • předá přesné instrukce slovně nebo písemně (úkolové karty) a získá zpětnou vazbu, zda žáci instrukce pochopili
  • upozorní na bezpečnost, případně dopomoc
  • je přítomen u skupiny, kde je nejtěžší pohybová činnost, dopomoc, nácvik nové pohybové činnosti

Výhody – diferenciace žáků, nižší dominance učitele, učitel má možnost postupně opravit všechny žáky, samostatnost žáků, komunikace ve skupině, tolerance.

Nevýhody – složitější organizace a příprava. 

 

Ukázka využití skupinové didakticko-organizační formy práce v hlavní části vyučovací jednotky TV.