Rozvoj pohybových schopností je základem zdatnosti žáků a má nezastupitelné místo ve školní tělesné výchově. Metod zvýšení úrovně jednotlivých pohybových schopností je mnoho, ale ne všechny jsou vhodné pro žáky 1. stupně základní školy. V následujícím textu se seznámíte s didaktikou rozvoje pohybových schopností pro věkovou kategori mladšího školního věku.

Koordinační schopnosti

Kondiční schopnosti