Didaktická doporučení k rozvoji rychlostních schopností na 1. st. ZŠ

 

 1. Základním prostředkem pro rozvoj rychlostních schopností jsou rychlostní cvičení prováděná metodou opakovací.

 2. Je třeba dodržet maximální nebo téměř maximální intenzitu zatížení a maximální koncentraci, cvičení provést „naplno“ s nasazením vysokého úsilí. To lze dosáhnout vhodnou motivací (slovní, aplikovat soutěžení nebo hravou formu).

 3. Důležité je provádět daný pohyb kontrolovaně, vybíráme cvičení jednoduchá, se správnou technikou provedení.

 4. Doba trvání rychlostního zatížení 5 – 15 s, např. běžecké úseky na krátké vzdálenosti – 30 – 50 m.

 5. Interval odpočinku volit tak, aby bylo zajištěno potřebné zotavení organismu a současně aby nepoklesla vzrušivost nervosvalového systému (pravidlo 1:6 až 10; při zatížení 5 s délka odpočinku 30 s).

 6. Počet opakování stanovit tak, aby při opakované činnosti nedocházelo ke snížení rychlosti. Na 1. st. ZŠ obvykle zařazujeme do VJ jednu sérii s 4 – 6 opakováním.

 7. Způsob odpočinku je vhodnější aktivní (chůze, volný pohyb, vyklusání, strečink apod.).

 8. U dětí mladšího školního věku rozvíjíme všechny druhy rychlostních schopností, zatěžujeme nohy, paže, trup.

 9. Zařazujeme do VJ často, téměř do každé VJ TV, dbáme na pestrost výběru.

 10. Příklady rychlostních cvičení:

 • běžecké úseky na krátké vzdálenosti

 • běh se změnami směru na krátké vzdálenosti

 • štafetové soutěže

 • starty z různých poloh (ze sedu, lehu, kleku), na signál zrakový, sluchový, dotykový

 • rychlé pohyby paží, hody, odhody, vrhy

 • rychlé skoky, výskoky, odrazová cvičení

 1. Rychlostní cvičení zařazujeme do 1. části hlavní části – žáci nesmí být unavení fyzicky ani psychicky. Je nutné důkladné rozcvičení, rozehřátí organismu, v teplém prostředí.