Rozvíjíme především vytrvalostní schopnost střednědobou (2 - 10 minut) a dlouhodobou (10 a více minut), globální, aerobní. 

Didaktická doporučení:

 1. Diferencujeme žáky podle výkonnosti – individuální přístup.

 1. Vybíráme pohybové činnosti zábavné (běh v terénu, překonávání překážek, hry prováděné delší dobu), důležitá je motivace k překonávání únavy.

 1. Metody pro rozvoj dlouhodobé vytrvalosti:

 • Metody nepřerušovaného zatížení – doba trvání 10 minut a více, intenzita zatížení nízká, TF 130 – 160 – střední, do 130 nízká
 • metoda souvislá – rovnoměrné nepřerušované zatížení nízké intenzity

 • metoda střídavá – nepřerušované zatížení, při němž se střídají různé intenzity, při zvýšené intenzitě se organismus dostává do kyslíkového dluhu

 1. Výběr cvičení na 1. st. ZŠ:

 • drobné pohybové hry bez náčiní, s náčiním
 • sportovní hry
 • plavání
 • jízda na kole
 • běh na lyžích
 • turistické pochody
 • gymnastická cvičení sestavená do překážkových drah
 • běžecká cvičení:

indiánský pochodpřevažuje chůze

indiánský běhpřevažuje běh

souvislý běhpřírodě

běh po slalomové dráze

pohybové hry pro vytrvalost

běhpřekonáváním překážek

běh štafetový