Posuzování vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy je spojeno s jeho interakčním chování, hodnocením výsledků učení, přípravou a organizací výuky z hlediska využití času k aktivnímu cvičení, zajištění optimálního fyzického zatížení žáků a samozřejmě hodnocení pedagogických hledisek (volba postupů, metod, forem, plnění plánů atd.).

V obsahu předmětu TV 4 je zařazeno hodnocení vyučujícího. Využíváme metody chronometráže, měření tepové frekvence a sledování příznaků únavy (podle Zotova) .