Metoda chronometráže spočívá v měření využití času v hodině tělesné výchovy. Pozorovatel sleduje vybraného žáka a stopkami měří dobu každého jeho cvičení (cvičební čas – C), dále dobu, kdy žák pozoruje učitele, poslouchá instrukce, připravuje nářadí nebo pracuje s úkolovou kartou (pedagogický čas – P). Do předem připravené tabulky zaznamenává časové údaje. Po odečtení cvičebního a pedagogického času od celkové doby trvání vyučovací hodiny, je získán ztrátový čas (Z), do kterého zahrnujeme oddechy, čekání na pořadí v družstvech, čekání na přípravu nářadí a jiné časové prostoje. Podle literatury považujeme za úspěšnou vyučovací jednotku TV, kdy cvičební čas vyplní alespoň jednu třetinu času vyučovací hodiny a ztrátový čas nepřekročí 20% času vyučovací hodiny.

Metodu chronometráže doplňuje sledování změn tepové frekvence žáků. Tato metoda ukazuje, jak intenzivní bylo cvičení. Zápisy, které při chronometráži provádíme, je možné doplnit o údaje o tepové frekvenci, případně o další ukazatele intenzity cvičení. 

 

Formulář na záznam dat chronomertráže.

Ukázka zpracované chronometráže