1. KOSTKOVÁ,J a SÝKORA,F. Didaktika školní TV. Praha:UK,1985.
 2. RYCHTECKÝ,A a FIALOVÁ,L. Didaktika školní TV. Praha:UK,1995.
 3. MUŽÍK V. Didaktika TV pro 1. stupeň ZŠ. Brno: PF MU,1993.
 4. FRÖMEL, K. Vyučovací jednotka TV. Olomouc:UP,1983.
 5. MUŽÍK,V a KREJČÍ,M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex,1997.
 6. VILÍMOVÁ,V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002.
 7. VOTÍK,J a BURSOVÁ,M. Přehled metod stimulace motor. schopností. Plzeň:ZČU,1994
 8. JONÁŠOVÁ,D., MICHÁLKOVÁ,J., MUŽÍK,V. Učení v pohybu aneb výuka pro neposedy. Brno: MU, 2006.
 9. HNÍZDILOVÁ, M. Tělovýchovné chvilky aneb pohyb nejen v tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 10. LOCHMANOVÁ,L., MAZAL,F. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 1998.
 11. VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ,I. Předškoláci v pohybu. Praha: Grada, 2008.
 12. VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ,I. Předškoláci v pohybu 2. Praha: Grada, 2009.
 13. VOLFOVÁ,H.,VOLFOVÁ,M. Pohybové hrátky v netradiční dny. Praha: Grada, 2009.
 14. VOLFOVÁ,H.,VOLFOVÁ,M. Pohybové hrátky v netradiční dny. Vyrobilo studio videosport - Mirek Šneberger. Dodavatel: Hana Volfová, Jubilejní 22, Plzeň,    e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 15. BURSOVÁ,M., RUBÁŠ,K. Základy teorie tělesných cvičení. Plzeň: ZČU FPE, 2006.
 16. BURSOVÁ,M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.
 17. PLÍVA,M. Klasifikace ve školní tělesné výchově. Praha: SPN, 1989.
 18. NELEŠOVÁ,A., SPÁČILOVÁ,H. Didaktika IV. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999.
 19. SLAVÍK,J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.
 20. Metodické materiály jednotlivých sportovních odvětví.

 

Jiné zdroje:

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ppd/materialy/skriptadidaktika/

http://rvp.cz/