Obsah

Obsahem by měla být co nejpestřejší škála pohybových činností s využitím tradičního i netradičního náčiní. Všechny pohybové činnosti jsou propojeny s možnostmi socializace žákůrámci spolupráce, komunikace ve skupinách a jejich vzájemná ohleduplnost a dopomoc, žáci samostatně volí způsoby řešení včetně dodržování stanovených pravidel. 

Kdy je využít

 

Tyto pohybové činnosti mohou být vkládány do jakékoliv přestávky mezi vyučovacími jednotkami.

 

Využití prostoru

Z hlediska bezpečnosti je důležitá volba prostoru. Z výsledků dotazníkového šetření na plzeňských základních školách jsou využívány následující prostory

 • chodby
 • třídy
 • tělocvičny
 • hřiště
 • specifické prostory budov jednotlivých škol.

 

Bezpečnost

 • Důležitá je volba prostoru pro PR přestávky, případně jeho úprava v souladu s bezpečnostními pravidly.
 • K zajištění bezpečného provádění pohybových činností nám pomůže jejich vhodná volba, včetně využití odpovídajícího náčiní vzhledem k velikosti prostoru .
 • Vytvoření pravidel pro konkrétní využívaný prostor, seznámit žáky s bezpečnostními pravidly a umístit je v tištěné podobě na viditelné místo.
 • Vzhledem k tomu, že žáci mají možnost svobodné volby nabízených prostředků, počtu opakování a partnera, učitel zde má funkci pozorovatele, pomocníka i rádce.

 

 

Návrh pohybových činností již realizovaných pohybově rekreačních přestávek na 1. stupni

Prostor: chodba

 

alt

Pálka a míček

 • jedna nebo dvě pálky
 • opakované odrážení míčku od pálky
 • opakované odrážení míčku od pálky a stěny
alt

Drátěnky

 •  vhazování drátěnek do krabic různých velikostí
 •  soutěže
alt

Diabolo

 •  zvládnutí techniky rotace diabola
 •  vyhazování a další manipulace
alt

Šátek a míček

 •  vyhazování míčku a opětné chycení do šátku
 •  přehazování míčku ve dvojicích
alt

Obruče

 •  úkolové karty
 •  roztočení obruče kolem částí těla
 •  posílání obručí po zemi i s prolézáním
alt

Kelímky a míčky

 • úkolové karty
 • různé druhy míčků
 • různé způsoby vyhazování a chytání do kelímku
 • jednotlivci i dvojice
alt

Slon

• hod ze základní čáry na terč
alt

Kuličky

 • cvrnkání kuliček do různě velkých otvorů v papírové krabici
 • cvrnkání kuliček do pyramidy postavené z víček PET lahví
alt

Žonglování

 •  úkolová karta
 •  žonglování tenisovými míčky v jedné dlani
 •  žonglování více míčky v obou dlaních
alt

Míčová školka

 •  úkolová karta
 •  středně velké a malé míče
 •  vyhazování a chytání v prostoru
 •  házení a chytání odrazem od stěny
alt

Švihadla

 • školka se švihadlem – úkolové karty
 • dlouhé švihadlo – přeskoky ve dvojicích