Tělovýchovnou chvilkou  označujeme krátkodobou (2 – 3 minutovou) pohybovou činnost žáků, kterou můžeme zařadit do kterékoliv vyučovací hodiny mimo tělesnou výchovu.

Plní funkci

 • kompenzace jednostranného statického zatížení i vadného držení těla při sezení
 • relaxační
 • odstranění únavy žáků
 • pozitivní ovlivnění pozornosti

 

Učitel by měl vystihnout správný okamžik pro zařazení  tělovýchovné chvilky v průběhu vyučovací hodiny. Výchozí pracovní polohu (sed na židli) je třeba nejméně jedenkrát změnit a vystřídat polohu jinou s ohledem na vyučovací činnost i prostor.

 

Jak je zorganizovat

 • Výběr cviků je závislý na tom, zda budou žáci cvičit v lavicích , vedle nich , v prostoru za lavicemi (na koberci) a jaké materiální vybavení je k dispozici.
 • Pohybové činnosti volíme krátké, nenáročné, bez dlouhého organizování. Předpokládáme, že základ provedení mají již osvojený z vyučovacích jednotek tělesné výchovy.
 • Můžeme využít i netradiční náčiní nebo vhodné vlastní výrobky (např. overbaly, papírové koule, noviny, novinové tyče, knihu jako destičku, namalovaný a vystřižený květ atd.).

 

Cviky jsou převážně zaměřeny na

 • oblast páteřeuvolnění celé páteře všemi směry a posílení dolních fixátorů lopatek v oblasti hrudní 
 • protažení svalůhlavně prsních, zadní strany dolních končetin a přední strany stehen
 • aktivaci a posílení svalůmezilopatkových, břišních, hýžďových
 • dechová cvičení (možné spojit i s pohybem paží)
 • relaxaci, uvolnění i mimických svalů (různé „pošklebky“ spojené např. s očními cviky)