Předmet TV4
Ročník 4.
Semestr zimní
Garant Mgr. Ilona Kolovská, Mgr. Daniela Benešová
Typ výuky P/S/C
Rozsah 1/2/2
Povinnost povinný
Ukončení zápočet, kombinovaná zkouška

Obsah výuky

Přednášky:

Typologie VJ TV, struktura VJ                                            

Didakticko-organizační formy práce a organizační formy školní a mimoškolní TV                   

Vyučovací metody a postupy ve VJ TV                               

Didaktické zásady

Osobnost učitele TV

Didaktické řídící styly                                                                              

Senzomotorické učení

Projekty, plánování a evidence

Jednoduché metody sledování zatížení žáků v TV       

Hodnocení a klasifikace

Právní podmínky, zákony, směrnice, úrazová zábrana

                                                                              

Semináře:

budou věnovány tématům přednášek

                    

Cvičení:

praktické výstupy studentů (výuková činnost) a následné hodnocení vyučovacích jednotek

 

Zápočtové požadavky

zpracování písemné přípravy na vyučovací jednotku TV před vlastním praktickým výstupem a její konzultace s vyučujícím

vlastní výuková činnost – vedení vyučovací jednotky TV

zpracování zadaného úkolu při hospitaci

semestrální práce