Viz kapitola Pohybově rekreační programy - Kinestetický učební styl.