1. ukázka

Tematický celek gymnasticko – herní pro 4.ročník ZŠ

Škola: ZŠ a MŠ Stod, Komenského nám. 10

Třída: 4. A

Počet žáků: 23

Předmět: Tělesná výchova

Tematický celek: gymnasticko – herní

Učivo:

Činnosti ovlivňující zdraví – příprava organismu (příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži), zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla), rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV (prostředí, vhodné oblečení a obutí), bezpečnost při pohybových činnostech

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry s různým zaměřením, základy gymnastiky – přeskok, základy sportovních her

Činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV (povely, signály), organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností

Rozvíjení klíčových kompetencí:

Kompetence k učení – posouzení vlastního pokroku

Kompetence komunikativní – naslouchání a vhodná reakce na promluvy druhých lidí

Kompetence sociální a personální – spolupráce, v případě potřeby požádat o pomoc

Kompetence pracovní – dodržování vymezených pravidel

Průřezová témata: OSV – mezilidské vztahy (podpora, pomoc)

Období: duben (8 vyučovacích jednotek)

Prostor: tělocvična ZŠ a MŠ Stod

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Poznámky

 Průpravné cviky obecná část

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 Průpravné cviky speciální část – pro rozvoj odrazové síly /skipink, zakopávání, odpichy, přeskoky švihadla, výskoky na lavičku, přeskoky překážek snožmo/

/

 

/

/

 

 

/

 

 

 - pro rozvoj odrazové síly paží /odraz rukama od stěny, naskakování proti stěně – vyrážečky/

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 - pro techniku odrazu /poskoky u žebřin snožmo, poskoky na můstku s dopomocí, skoky odrazem z můstku, naskakování na můstek z výšky/

 

/

/

 

 

/

 

 

 

 - manipulace s míčem /přihrávky, chytání, pohyb s míčem i bez míče, vedení míče driblinkem, nohou, střelba na koš, na branku/

/

 

/

 

/

 

 

/

 

 Gymnastika - přeskok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - nácvik rozběhu a odrazu z můstku

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 - nácvik náskoku na můstek a skok z můstku

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 - rozběh – správný odraz z můstku a doskok

 

/

 

 

 

/

/

 

 

 - vyskočit pokrčmo, vzpor o švédskou bednu

 - naskočit do dřepu

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 - z chůze po lavičce seskok jednou nohou z M do dřepu na bednu, seskok, i z rozběhu

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 - vzpor o bednu – výskoky na můstku do roznožení

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 - nácvik roznožky

 

 

 

 

 

/

/

 

 

 - nácvik skrčky

 

 

 

 

 

/

/

 

 

 Pohybové a sportovní hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - přihrávka jednoruč a obouruč /vrchní, trčením/

/

 

 

 

/

 

 

/

 

 - přihrávka vnitřním nártem /po zemi, obloukem/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 - pohyb s míčem a bez míče, zastavení

/

 

 

 

 

 

 

/

 

 - chytání míče jednoruč a obouruč

/

 

 

 

 

 

 

/

 

 - tlumení míče vnitřní stranou nohy

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 - vedení míče /driblinkem, nohou/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 - střelba jednoruč a obouruč na koš

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 - střelba jednoruč ze země na branku

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 - střelba vnitřním nártem na branku /z místa i pohybu/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 - pohybové hry

/

 

 

 

 

 

 

/

 

 - kopaná se zjednodušenými pravidly

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 - košíková se zjednodušenými pravidly

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 Pohybové schopnosti kondiční:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rychlostní

/

 

/

 

/

 

 

/

 

 silové

/

 

/

/

/

 

 

 

 

 vytrvalostní

/

 

/

 

/

 

 

/

 

 Pohybové schopnosti koordinační:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obratnost

 

/

 

/

 

/

/

/

 

 rovnováha

 

/

/

/

 

 

/

 

 

 rytmika

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 pohyblivost

/

 

 

 

 

/

 

/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ukázka

  

Tematický celek gymnasticko – kondičně – herní pro 5. ročník ZŠ

Třída: 5.

Prostor: tělocvična

Období: listopad

Počet hodin: 8 VJ

 

Vyučovací hodina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - přeskok

 

 

 

 

 

 

 

 

Průpravná cvičení pro přeskok

/

/

/

/

/

/

 

/

Roznožka přes kozu

 

/

/

/

/

/

 

 

Skrčka přes kozu našíř odrazem z můstku

 

 

 

 

/

/

/

/

2. HRY - minibasketbal

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulace s míčem (na místě, v pohybu)

/

/

 

/

/

 

 

 

Přihrávka trčením od prsou (obouruč, jednoruč)

 

/

/

/

/

/

 

 

Střelba na koš

/

 

/

 

 

/

 

 

Hra se zjednodušenými pravidly

 

 

 

 

/

/

/

 

4. RYTMICKÁ GYMNASTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytmická cvičení - pohyb na hudbu

/

 

/

 

 

/

 

 

Polkový krok

 

 

 

 

/

 

/

 

Nácvik jednoduchého tanečku

 

 

 

 

 

 

/

/

5. POHYBOVÉ SCHOPNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Silové

/

/

 

/

/

/

 

/

Rychlostní

/

 

/

/

 

/

/

/

Vytrvalostní

 

/

/

 

/

 

/

/

Obratnostní

/

/

/

/

/

/

/

/