Senzomotorické učení zahrnuje širokou škálu činností člověka v průběhu jeho vývoje. Nejdříve se učíme základním pohybovým dovednostem (např. plazení, lezení, chůze), později komunikačním dovednostem (např. psaní, čtení) a následují odborné dovednosti, rekreační a zájmové. K poslední kategorii náleží pohybové a sportovní dovednosti. V jednotlivých článcích se seznámíte  s pojmem pohybové dovednosti, s druhy a fázemi a důležitou roli v procesu učení sehrávají činitelé senzomotorického učení.