Vyučovací jednotka tělesné výchovy náleží do povinných organizačních forem ve školní tělesné výchově v rozsahu 45 minut minimálně 2x týdně.

V následujících článcích se budeme podrobněji zabývat strukturou, typologií a specifickou výukou na malotřídních školách.