V tělovýchovné praxi se setkáváme s členěním vyučovací jednotky tělesné výchovy na tři a více částí. Pro výuku na 1. stupni ZŠ doporučujeme dělení na čtyři části. Jednotlivé části nemusí být izolované, ale mohou se navzájem prolínat.

Struktura vyučovací jednotky TV