Fyziologický význam

-        příprava organismu na zatížení v hlavní části vyučovací jednotky

-        všestranná příprava pohybového aparátu, rozvoj kloubní pohyblivosti, motoricko funkční příprava organismu

-        uvolnění kloubních struktur = mobilizační cvičení (pokud k tomu nedošlo v RČ)

-        protahování svalů tonických, aktivace (tonizace) svalů fázických    

 

Obsahová náplň a vedení

  

  -        pohybová činnost s účelným dávkováním a opakováním s ohledem na další části VJ

-        přednostní rozcvičení velkých svalových skupin, od centra k periferii s ohledem na SDT

-        cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací (tonizační)

-        polohy nízké, stabilní, přesné základní polohy (ZP)

-        cvičení od poloh nízkých k vyšším, tzn. od poloh jednodušších ke složitějším

-        pestře, s využitím náčiní a nářadí

-        individuální cvičební rytmus – dechový rytmus

 

VEDENÍ PRŮPRAVNÉ ČÁSTI Z POHLEDU UČITELE

  • pečlivá racionální příprava – obměny obsahu, ne stereotyp
  • pořadí cviků – funkčně logická posloupnost, cviky komplexní, plynulé navazování na předchozí konečnou polohu
  • vytvoření správné pohybové představy – názvoslovný popis, výklad spojený se správnou a názornou zrcadlovou ukázkou, zpětná vazba - opravování chyb, vhodné tempo, intenzita hlasu (event. hudební doprovod)
  • správné prostorové rozestavení – postavení učitele/cvičitele (kombinace čelem, bokem, zády), adekvátní vzdálenosti mezi cvičenci
  • obměna didaktického řídícího stylu
  • nejčastěji využíváme hromadnou didakticko organizační formu práce (nevhodné je uspořádání žáků do kruhu)
  • motivace - náčiní, nářadí, hudba, hry, cvičení dvojic, skupin, pochvala, vzájemná pomoc, pestrost, zpětná vazba

Zásobník cviků do průpravné části