Uvádí žáky do vyučovací jednotky (VJ) po stránce tělesné i psychické.     

Doba t rvání úvodní části      3 – 6 minut, je závislá na:

 • délce VJ
 • obsahu úvodní části
 • cíli a obsahu dalších částí VJ
 • psychickém stavu žáků
 • fyziologické náročnosti rušné části
 • počasí, teplotě

 

Úkoly úvodní části

Organizační

zahájit VJ  nástupem

provést evidenci

Výchovný úkol

ukáznit žáky

vytknout výchovný cíl, pro jehož plnění je třeba, aby s ním byli žáci seznámeni

Diagnostický úkol

zjistit informace nutné pro úspěšný průběh VJ

podle vnějších příznaků zjistit momentální tělesný a psychický stav žáků

zkontrolovat splnění případných úkolů z minulé vyučovací hodiny

zkontrolovat plnění povinností „služby“

Vzdělávací úkol

vytknout jasný a konkrétní cíl VJ a úkoly z něj vyplývající

zlepšovat pořadovou přípravu žáků

rozšiřovat zásobník cvičení vhodných pro rušnou část

Zdravotní úkol

zkontrolovat plnění hygienických a bezpečnostních požadavků

zkontrolovat správné držení těla při nástupu

připravit žáky po stránce fyziologické na tělesnou zátěž

kompenzovat přecházející jednostranné zaměstnání žáků

Psychologický úkol

odreagovat žáky od předcházejících školních povinností

motivovat žáky

navodit dobrou náladu, pracovní atmosféru, psychickou připravenost 

 

 

Vnitřní struktura úvodní části

ČÁST ORGANIZAČNÍ

Volná chvilka

Před nástupem je u dětí mladšího školního věku vhodná volná chvilka, kdy žáci po příchodu do tělocvičny nebo na hřiště mají možnost spontánního pohybu podle předem dohodnutých pravidel. Učiteltéto chvíli vykonává pouze dozor. Délka trvání 1 – 2 minuty.

Nástup

 • nástupový tvar přizpůsobujeme rychlému a plynulému přechodu do rušné části (řada, dvojřad apod.)
 • při vlastním nástupu je vhodné uplatňovat autoritativnější přístup k žákům
 • pozdravem (hlášením) zahájíme vyučovací jednotku TV
 • můžeme zvolit i volnější a méně autoritavní zahájení VJ (sed v půlkruhu, v hloučku, na lavičkách) - výběr podle motivace, navození atmosféry, obsahu VJ apod. Vždy by však měly být dodrženy následující činnosti učitele.

Další činnosti učitele

 • kontrola požadavků a evidence
 • vytčení cílů VJ a seznámení s obsahem
 • kontrola vhodného cvičebního úboru, upozornit na odložení hodinek, řetízků, náramků atd.
 • motivace žáků
 • zajistit náhradní program pro necvičící žáky (pomoc při přípravě náčiní a nářadí, při záchraně a dopomoci, jako pomocní rozhodčí, časoměřiči apod.).

 

alt Nástup      - dvojřad
alt Zahájení v kruhu

 

RUŠNÁ ČÁST

Fyziologický význam

-        zahřátí, zapracování organismu

-        efektivní přerozdělení krve k orgánům a tkáním

-        rozšíření kapilár a otevření krevního řečiště ve svalech

-        postupné zvýšení tepové a dechové frekvence(TF):

-        individuální hodnota TFmax. = 220 – věk

-        aktivita menší než 60% TFmax. (pomalý běh, rychlejší chůze) – aktivace metabolismu, pro netrénované, obézní, starší

-        aktivita 60 – 80% TFmax. (120-140 t/min) – pozitivní vliv na kardiovaskulární + respirační systém→ zatížení RČ

 

Obsahová náplň a vedení

 • délka trvání: 1/10 celkového času VJ i s organizační částí (2 – 4 min)
 • jednoduché pohybové činnosti (cvičení užitá - chůze, běh, lezení, cval, házení, chytání, …)
 • manipulace se zvoleným náčiním tradičním i netradičním
 • překonávání nářadí – přelézání, podlézání, obíhání, … s ohledem na zásady bezpečnosti
 • rovnoměrné zatěžování horních a dolních končetin i celého trupu, uvolňování páteře a kloubních struktur
 • střídání poloh vertikální a horizontálních
 • nezařazujeme honičky a soutěže (nejedná se o postupné zatěžování, honičky slouží k rozvoji rychlostních schopností, jejichž rozvoj je doporučován až v hlavní části)
 • možno zařazovat jednoduché pohybové hry s odpovídající intenzitou zatížení, nutné zapojení všech žáků
 • vzhledem ke kladnému emocionálnímu působení často využíváme hudební doprovod

 

Ukázky tří rušných částí (videozáznam). Všechny videozáznamy jsou časově delší než je v textu doporučováno, důvodem je ukázka zásobníku pohybových činností s využitím uvedeného náčiní a nářadí v rušné části.

Bez náčiní

S obručemi

S využitím laviček