Hlavním cílem této části je uklidnit žáky po tělesné i psychické stránce a formálně ukončit VJ.

Doba trvání závěrečné části   3 – 7 minut závisí na:

 • době trvání VJ
 • obsahu hlavní části
 • tělesném a psychickém zatížení žáků ve VJ
 • zařazení VJ TV v rozvrhu

 • podmínkách pro hygienu po skončení VJ

 

Úkoly

Organizační

ukončení VJ nástupem a pozdravem

ukázněný odchod žáků z tělocvičny, hřiště

plnění dalších organizačních povinností

 

Vzdělávací

zhodnocení dosažených výsledků a plnění vzdělávacích cílů

zlepšení pořadovosti žáků

rozšíření zásobníku cvičení pro uklidnění organismu

přispět k rozvoji vědomostí žáků

 

Výchovný

adekvátně ukáznit žáky s ohledem na další vyučovací předměty

zhodnotit plnění vyučovacích cílů

zařadit aktuální výchovný obsah

 

Zdravotní

uklidnit organismus z hlediska funkčního zatížení

plnění kompenzačních cílů VJ

vést žáky k pochopení významu uklidňujících, relaxačních, protahovacích a podobných cvičení

rozšířit vědomosti o vztahu tělesné aktivity a zdraví

zkontrolovat plnění hygienických požadavků po ukončení VJ TV

 

Psychologický

emotivní zklidnění organismu

relaxace a uvolnění

 

 

Struktura závěrečné části

Uklidňující část - zařazujeme nenáročnou pohybovou činnost uklidňujícího charakteru (relaxační, kompenzační cviky, jednoduché pohybové dovednosti fyziologicky náročné apod.). Nezařazujeme: rychlé přeběhy, vzrušivé soutěže, pořadová cvičení k vyplnění času.

Organizační část - ukončení, nástup, hodnocení průběhu VJ, dosažených cílů, chování, motivace do další VJ.

 

Ukázka různých možností organizačních částí

alt

Nástup dvojřad                        

 

 

 

 

                     V kruhu

alt
alt Družstva - vyhodnocení  soutěží. alt
alt Sebehodnocení vyjádřeno polohou. alt

 

Řízení závěrečné části

 • používáme převážně hromadnou didakticko-organizační formu práce
 • doporučujeme při nedostatku času vynechat některé naplánované činnosti v hlavní části, nevynechat část závěrečnou
 • zařazujeme kompenzační cviky vzhledem k obsahu hlavní části
 • zklidňující pohybové činnosti mohou mít psychomotorický charakter s využitím různého netradičního náčiní
 • relaxaci můžeme umocnit pomalou hudbou
 • vhodná jsou dechová cvičení
 • podle obsahu hlavní části a motivace můžeme zvolit ukončení VJ nástupem (řad, dvojřad atd.) nebo volnější ukončení (sed v půlkruhu, kruhu apod.
 • sebehodnocení (např. vyjádřený polohami viz.fotografie), hodnocení (průběh, pohybové činnosti, chování, dodržování pravidel, zlepšení atd.) 

 

S využitím roliček (od toaletního papíru) 

S využitím plachty (padáku)