Podle hlavních složek výchovně vzdělávacího procesu rozlišujeme VJ

 • Diagnostické(zahrnují i kontrolu) – zařazujeme je na začátek a konec tematických celků. Od ostatních VJ se liší výkonovou motivací žáků. Dobrá organizace umožňuje i odpovídající fyziologickou účinnost.
 • Motivační – zařazujeme obvykle na začátek tematického celku – verbální motivace, přímé motivační ukázky (učitelem, žákem, skupinou žáků), motivační ukázky prezentované didaktickou technikou.
 • Expoziční – seznamování s novým učivem, nácvik nových pohybových dovedností.
 • Fixační – upevňování pohybových dovedností, zdokonalování. 

Podle obsahu vyučovací jednotky

 

 • gymnastické
 • herní (které se mohou dále podle obsahu dělit např. herní VJ házené, košíkové atd.)
 • atletické
 • plavecké
 • úpolové apod.,

Na 1. stupni ZŠ převážně kombinujeme dva obsahy do hlavní části VJ TV.   

Podle pohlaví

   

 • dívčí
 • chlapecké
 • koedukované (nejúživanější na 1. stupni ZŠ)

Podle tematické četnosti

 • monotematické
 • smíšené

Nejužívanějším typem VJ na 1. st. ZŠ jsou hodiny smíšené, které jsou charakteristické střídáním činností a vyhovují tak psychickým zvláštnostem dětí mladšího školního věku. Střídání činností oddaluje únavu a umožňuje žáky optimálně zatěžovat v průběhu celé vyučovací jednotky.