Vyučovací metoda je záměrné a cílevědomé působení učitele za aktivní součinnosti žáků ve vyučovacím procesu při řešení úkolů a dosahování plánovaných cílů.

Vyučovací metoda může být vytvářena jak k řízení poznávacího procesu, k fixaci i kontrole vědomostí a dovedností, k uspořádání učiva i k účinné organizaci apod.

Volba metody i v tělesné výchově vychází z pečlivé a všestranné diagnózy vyučovacího procesu. V tomto předmětu se jedná o činnosti jak jednoduché, tak složité, integrační povahy, s různými nároky na úroveň techniky pohybu, myšlení, vnímání pohybu, estetického cítění, včetně dokonalých pohybových forem i funkčnosti organismu.

V didaktice tělesné výchovy využíváme převážně následující dělení metod