Expoziční metody se využívají převážně při osvojování nového učiva (nácviku nových pohybových dovedností, činností, získání nových vědomostí apod.).

V tělesné výchově se nejčastěji využívají čtyři přístupy (MOJŽÍŠEK 1975)

  • Přímý přenos poznatků od učitele k žákovi (verbální metody)
  • Zprostředkovaný přenos (demonstrační metody)
  • Heuristický přístup (problémové metody)
  • Metody samostatné percepční činnosti

 

Na 1. stupni základních škol se nejčastěji využívají první dva přístupy.

Přímý přenos poznatků od učitele k žákovi (verbální metody) – popis (např. nacvičované pohybové dovednosti), výklad (zpřesňování tvorby představy o pohybové dovednosti), vysvětlení (proč a jak se daný prvek učit) – většinou se jedná o radu, návod k postupu apod.

Zprostředkovaný přenos (demonstrační metody). Využívá se ukázka učitelem nebo demonstrátorem (žák) – ukázka by měla být provedena bezchybně. Dále je možné využití videozáznamu, filmu, schématu apod.

Velmi vhodné je v praxi kombinovat oba přístupy.