Vyučovací postupy patří k základním strategiím vyučovacího procesu hlavně při nácviku a zdokonalování pohybových dovedností. Jsou důležitým hlediskem při výběru vyučovacích metod i jejich kombinací.

 

V tělesné výchově vyučovací způsoby členíme do dvou oblastí

Ve vztahu celku a části - komplexní, analyticko-syntetický a synteticko-analytický.

Postupy založené na koncentraci a rozložení učiva v čase - koncentrace a disperze (rozložení).