Postupy založené na koncentraci a rozložení učiva v čase

Učitel určitým způsobem v čase (průběhu školního roku, tematického celku) učivo zhušťuje (koncentruje) nebo rozptyluje (rozkládá, disperze).

Koncentrace

  • soustředění učiva do jednoho bloku

  • opakování učiva nepřetržitě (s malými přestávkami)

  • v další části vyučovací jednotky již toto učivo není zařazeno

 

Příklad koncentrace učiva – vyučovací jednotka fixační z tematického celku gymnastika a základy sportovních her, 1. třída

 

Kotoulová průprava

      12 minut

Házení a chytání míče

         12 minut

 

 

Rozložení učiva (disperze)

  • rozložení učiva do více bloků

  • výukové bloky jednoho učiva trvají kratší dobu

  • jsou řazeny vícekrát za sebou

 

Příklad rozložení učiva - vyučovací jednotka fixační z tematického celku gymnastika a základy sportovních her, 1. třída

 

Kotoulová průprava

6 minut

Házení a chytání míče

6 minut

Kotoulová průprava

6 minut

Házení a chytání míče

 6 minut

 

 

Příklad kombinace obou postupů - vyučovací jednotka fixační z tematického celku gymnastika a základy sportovních her, 1. třída

 

Házení a chytání míče

6 minut

Rozložení učiva

Kotoulová průprava

12 minut

Koncentrace učiva

Házení a chytání míče

6 minut

Rozložení učiva

 

 

Využití postupů koncentrace a rozložení

  • oba postupy jsou rovnocenné

  • výběr záleží na učiteli

  • při koncentrace učiva do velkých déletrvajících bloků může nastat útlum tzv. inhibiční efekt

  • při vzniku Plato efektu (odkaz) je vhodnější využít rozložení