• Zpracování písemné přípravy na vyučovací jednotku TV - před vlastním praktickým výstupem student zpracuje písemnou přípravu na zvolené téma a zkonzultuje obsah, průběh a organizaci připravené vyučovací jednotky s vyučujícím
  • Vlastní výuková činnost – připravenou a zkonzultovanou vyučovací jednotku student realizuje na 1. stupni ZŠ
  • Zpracování zadaného úkolu při hospitacích - v průběhu vyučování ostatní studenti provádí pozorovací a následně hodnotící činnost pomocí měření chronometráže, tepové frekvence a hodnocení jednotlivých částí vyučovací jednotky.
  • Vypracování semestrálních prací

Tvorba plánu tématického celku

Písemná příprava na VJ

Využití kinestetického učebního stylu